Syyskokous 27.10.2015 klo 19

7.10.2015

Paikka: Riihimäenkatu 87, Hyvinkää

 

Syyskokouksen asiat

1 Kokouksen avaaminen

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolijat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja

9 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10 Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastajia

11 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

13 Päätetään kokous