Team HyvUra säännöt 2020

 

Teamin tarkoituksena on tukea teamiin valittujen, Hyvinkään Urheiluratsastajien jäsenten kilpaurheilua pitkäjänteisesti, tarjoten valmennuksia, erilaisia koulutuksia, luentoja ja muita tarpeellisiksi katsottuja tapahtumia sekä oheistoimintaa.

Teamin jäsenten toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut pelisäännöt ja sovitut toimintatavat. Jokainen tiimin jäsen edustaa kilpailuissa ja tapahtumissa tiimiä ja tuo sponsoreille näkyvyyttä. Teamiläinen on sitoutunut omalla käytöksellään tuomaan esimerkillistä näkyvyyttä edustamalleen tiimille ja sponsoreille, käyttäytyen hyvän kilpaurheilutavan mukaisesti. Hän ottaa muut huomioon kaikessa ratsastukseen liittyvässä toiminnassa. Teamiläinen sitoutuu haastatteluissa, sosiaalisessa mediassa ja muissa tapahtumissa tuomaan esiin edustamansa teamin positiivisessa valossa.

 

1. Jäseneksi hakeminen, kriteerit

Tiimiin voi hakea kansallisella tasolla kilpaileva lapsi-, juniori-, nuori- tai senioriratsastaja, jolla on valmentautuminen itsellä kunnossa sekä selvät ja realistiset suunnitelmat valmentautumiseen ja kilpailemiseen vähintään kansallisella tasolla.

 

2. Jäseneksi hakeminen, hakuaika

Hakuaika on 1.10. - 31.10. vuosittain seuraavalle kalenterivuodelle, ja hakijan tulee olla kilpaillut jo edellisellä kaudella kansallisella tasolla.

 

3. Jäseneksi ottaminen, päätös

Päätöksen teamin jäsenyydestä tekee HyvUran hallitus. Teamin vetäjä kerää hakemukset ja tuo ne hallitukselle päätettäväksi. Jäsenyys on voimassa kalenterivuoden.

 

4. Sitoutuminen sääntöihin, jäsen

Jäsen sitoutuu osallistumaan tapahtumiin, joita team järjestää tai heille tarjoaa. Teamiläinen on velvollinen ilmoittamaan poisjäännistään yhteisistä tapahtumista (poisjäännin syy esim. mj-leiri, aluevalmennus, hevonen tai ratsastaja sairas). Sitoutuu käyttämään teamin edustusasuja sekä itsellä, että hevosellaan kilpailuissa kotimaassa. Sitoutuu yleisesti tiimin sääntöihin, ottaa muut huomioon ja toimii kilpailuissa sekä muissa tilanteissa esimerkillisesti hyvää kilpaurheilutapaa noudattaen. On valmis edustamaan seuraa erinäisissä tapahtumissa. Teamiläisellä on velvollisuus tarvittaessa osallistua joukkuekilpailuihin seuran edustajana, mikäli jäsenellä ei ole itsellä kilpailuja samanaikaisesti. Teamiläisen tulee huolehtia omasta kunnostaan ja monipuolisesta liikunnastaan viikoittain.

 

5. Sitoutuminen sääntöihin, huoltajat

Osallistuvat tapahtumien ideointiin, järjestelyihin ja varain- ja ulkopuoliseen sponsorihankintaan. Sitoutuvat muiden tukien anomiseen (SRL, kaupunki, seuratuki jne). Sitoutuvat varmistamaan, että jäsenet (alaikäiset nuoret) noudattavat tiimin sääntöjä. Sitoutuvat suunnittelemaan kauden toimintaa yhdessä.

 

6. Sponsoreiden, rahan kerääminen, velvoitteet

Kaikkien huoltajien tavoitteena on saada tiimille sponsorirahaa taikka muutoin järjestää varainkeruuta (buffet, kirppari tms). Mikäli taustajoukot eivät halua tai jostain syystä kykene osallistumaan varain- ja sponsorihankintaan vähintään 400,00 eurolla/teamiläinen/kausi, heidän on mahdollista tukea teamiä rahallisesti 400,00 eurolla/teamiläinen/kausi. Maksun voi suorittaa yhdessä tai useammassa erässä. Kauden varain- ja sponsorihankinta, sekä tiedot rahallisista tuista annetaan kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä tiedoksi teamille. Mikäli huoltajan taloudellinen tilanne ei mahdollista rahallista tukea teamille, he voivat anoa kyseistä suoritusta HyvUran hallitukselta taloudelliseen tilanteeseen vedoten seuran kuitattavaksi.

 

7. Saatujen rahojen (sponsorit, HyvUra, vanhemmat) jakaminen

Saadut rahat käytetään tasan kaikkien teamiläisten kesken ja kaudelle saadut varat käytetään kyseisen kauden aikana. Vuoden lopussa jäljellä olevat varat jaetaan esim. stipendeinä kilpailukuluihin tasan kaikkien teamiläisten kesken.

 

8. Tapahtumat, valmennukset, vaatteet

Tiimi voi toimia niissä rahallisissa puitteissa mitä kullakin kaudella on saatu. Teamiläisille kustannetaan ensisijaisesti kilpailuluvat ja edustusasut (sponsoreiden logojen näkyvyys taattava).

Tämän jälkeen panostetaan teamiläisten omiin valmennuksiin. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaisesti yhteisiä tapahtumia tiimin jäsenille. Luentoja, oheistoimintaa, osallistumisia erilaisille kursseille (ESRA, Hevosopisto, muut järjestäjät), yhteisiä valmennuksia. Tiimin vetäjä vastaa rahan käytöstä ja järjestettävistä tapahtumista annetuissa puitteissa.

 

9. Jäsenyys, velvoitteiden täyttämättä jättäminen, rangaistukset, erottaminen

Mikäli tiimin jäsen ei täytä velvoitteitaan tiimiä kohtaan, on mahdollista viedä asia tiimin vetäjän kautta HyvUran hallituksen käsittelyyn. Teamiläiselle voidaan antaa huomautus, kirjallinen varoitus sekä pahimmassa tapauksessa erottaa jäsen tiimistä määräajaksi taikka kokonaan. Tämän päätöksen tekee aina HyvUran hallitus.

 

10. Muuta yleistä

Tiimin jäsenellä voi olla entuudestaan, taikka tulla tiimiin kuulumisen aikana, myös omia sponsoreita. Tämä otetaan huomioon siten, että teamiläisellä on mahdollisuus laittaa oman sponsorinsa logo tiimin edustusasuihin. Nämä käsitellään tapauskohtaisesti, tiimin jäsen tuo asian tiiminvetäjälle ratkaistavaksi etukäteen. Oma sponsori ei saa olla ristiriidassa millään muotoa teamin yhteisten sponsoreiden kanssa. Omat sponsorit tulee saattaa teamin tietoon.

 

Nämä säännöt ovat voimassa ja niiden muuttaminen on mahdollista vain HyvUran hallituksen toimesta. Säännöt on hyväksytty HyvUran hallituksessa 5.3.2014​​.