Erääntyneet kausikorttimaksut kaudelle 2023

28.2.2023

Huomio!

Maneesimaksuja on vielä kaudelle 2023 maksamatta. Hoida maksusi välittömästi kuntoon. Maksun maksamatta jättäneet ja silti seuran omistamia tiloja ja kalustoa käyttävät asetetaan käyttökieltoon määräajaksi ja ovat korvausvelvollisia seuran tilojen ja kaluston käytöstä ilman siihen oikeuttavaa lupaa (maksettu kausi-, kuukausi, kerta- tai 10-kerrankorttimaksu).

Seuran omistamia ja hallinnoimia tiloja ja kalustoa käyttävät ovat velvollisia noudattamaan niitä koskevia sääntöjä ja velvoitteita. Kaikkien alueiden käyttösäännöt, hinnastot ja ohjeet maksuihin löytyvät seuran internetsivuilta.