Mielipidekysely ratsastusalueiden huoltotoimista | kesä 2021

10.6.2021

KIITOS VASTANNEILLE! Jätämme kyselylomakkeen saataville, mikäli juuri Sinulle ilmenee kehitysehdotuksia asiaan liittyen! Varsinaisen kyselykampanjan tulokset kerätty 18.6.2021 klo 11 saakka ja toimitettu hallituksen tiedoksi. Hyvä me!

Kerro meille, mikä olisi sinulle mieluisin kentän ja maneesin lanaus- ja kastelutoimenpiteiden aikataulu, tai mistä aikataulusta kokisit olevan vähiten haittaa. Voit valita ehdotuksista mieluisimman, ehdottaa jotakin muuta vaihtoehtoa tai kertoa meille omin sanoin, millaisen huoltorutiinin kanssa juuri Sinun mielestäsi harrastaminen olisi parhaimmillaan!

Täytä ja lähetä alla oleva lomake mahdollisimman pian, sillä käytämme tätä kyselyä pohjana kehittäessämme toimintaa sekä myös kevätkokouksen keskustelun tukena!

Minulle vähiten haittaa aiheuttava huoltoajankohta päivästä
Käyttäjästatukseni alueella